Szkolne Koła Caritas

kolo caritasCzym jest Szkolne Koło Caritas?

Koło jest katolicką organizacją uczniowską, która włącza się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywną, opiekuńczą i wychowawczą prowadzoną przez Caritas. Koła Caritas mogą powstawać w szkołach podstawowych, gimnazjach i w szkołach średnich.

W sprawach wychowawczych i organizacyjnych opiekę nad Kołem sprawuje Opiekun Koła , którym jest Nauczyciel Szkoły, zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły w porozumieniu z Dyrektorem Caritas. Natomiast opiekę duchową nad Kołem sprawuje Asystent Koła , którym zazwyczaj jest katecheta .

Głównym celem działalności Koła jest kształtowanie u uczniów postawy miłości chrześcijańskiej oraz praktykowanie, szczególnie w środowisku szkolnym, przykazania miłości bliźniego.

Patronką Szkolnych Kół Caritas Diecezji Tarnowskiej jest bł. Karolina Kózkówna, a miejscem pielgrzymkowym - sanktuarium Błogosławionej w Zabawie.

Bogactwo form działalności Szkolnych Kół Caritas w naszej diecezji

04-05 10-12-36Szkolne Koła Caritas wrosły mocno w krajobraz naszej diecezji, realizując w praktyce wezwanie bł. Jana Pawła II do czynów miłości miłosiernej. Uznanie budzi niezwykłe zaangażowanie młodych ludzi oraz pomysłowość w działaniu na rzecz przede wszystkim społeczności lokalnej – szkoły, parafii czy miejscowości…

Ostatnio otrzymaliśmy informacje od kilku opiekunów i asystentów o akcjach, jakie miały miejsce tylko w ostatnim czasie.

Subcategories