Stacja Opieki Caritas Diecezji Tarnowskiej

Stacja Opieki Caritas Diecezji Tarnowskiej
ul. Długa 3-5
33-100 Tarnów
tel. 014/ 624 31 55
tel. kom.    510 793 198
                   510 793 175
                  510 983 270
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Biuro przyjęć czynne od poniedziałku do piątku  w godz. 15.30- 16.30.

 

I. Informacje o placówce

Stacja Opieki Caritas jest niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej, świadczącym usługi pielęgniarstwa środowiskowo ro-dzinnego w ramach kontraktu zawartego z Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.

W Stacji zatrudnione są: jedna osoba świecka - opiekunka chorych oraz trzy pielęgniarki - siostry zakonne - posiadające wymagane kwalifikacje z zakresu pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego i opieki paliatywno-hospicyjnej. Pielęgniarki środowiskowo-rodzinne realizują przede wszystkim zlecenia lekarskie w zakresie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji oraz świadczą opiekę pielęgnacyjną wobec rodziny w środowisku domowym w zdrowiu i chorobie, a także w opiece terminalnej. Rozpoznają środowisko, przeprowadzają wywiady środowiskowo-rodzinne, określają potrzeby zdrowotne, współpracują z lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej (lekarzami rodzinnymi), pracownikami socjalnymi oraz innymi placówkami ochrony zdrowia. Usługi pielęgniarskie świadczone są w domu chorego oraz w gabinecie zabiegowym Stacji Opieki Caritas.

2. Zakres świadczonych usług:

Wynika on z kompetencji pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej i obejmuje w szczególności:

 • wykonywanie iniekcji domięśniowych, dożylnych, podskórnych
 • kroplowe dożylne przetaczanie płynów
 • pobieranie krwi do badań
 • pomiar poziomu glukozy we krwi
 • pomiar poziomu cholesterolu
 • pomiar ciśnienia krwi, tętna i temperatury
 • wykonywanie EKG
 • podawanie leków oraz nadzór nad przyjmowaniem leków przez pacjenta
 • wykonywanie kompresów, okładów oraz opatrunków
 • opatrywanie oparzeń, ran odleżyn
 • zakładanie cewnika do pęcherza moczowego (u kobiet)
 • wykonywanie zabiegów doodbytniczych
 • stawianie baniek
 • stosowanie drenażu ułożeniowego
 • wykonywanie inhalacji
 • pomiar masy ciała i wzrostu
 • toaleta całego ciała
 • toaleta przeciwodleżynowa
 • pielęgnacja stomii
 • prowadzenie rehabilitacji przyłóżkowej (usprawniania ruchowego)
 • gimnastyka oddechowa
 • uzgadnianie konsultacji, wizyt, badań oraz organizowanie zaopatrzenia w recepty w sytuacjach niewydolności pacjenta lub jego rodziny
 • poradnictwo w zakresie zdrowego stylu życia, aktywności fizycznej
 • poradnictwo w zakresie racjonalnego odżywiania
 • poradnictwo z zakresu czynników ryzyka chorób układu krążenia, chorób nowotworowych, zakaźnych, urazów, zatruć i innych
 • nauczanie pomiaru ciśnienia krwi, samodzielnego wykonywania wstrzyknięć insuliny
 • edukacja rodziny w zakresie pielęgnacji przewlekle i obłożnie chorego

3. Dostęp do świadczeń Stacji Opieki Caritas:

Ze świadczeń mogą korzystać wszystkie osoby z terenu miasta Tarnowa, należące do Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, które wybiorą Stację Opieki Caritas jako świadczeniodawcę usług pielęgniarskich i zadeklarują przyna-leżność do sióstr pielęgniarek składając deklarację wyboru pielęgniarki środowiskowej; w razie rezygnacji z usług sióstr pielęgniarek należy złożyć pisemną rezygnację z opieki pielęgniarskiej na specjalnym formularzu; można również dokonać wyboru siostry pielęgniarki ze Stacji Opieki Caritas po uprzedniej rezygnacji z usług dotychczas wybranej pielęgniarki - wówczas do deklaracji wyboru pielęgniarki ze Stacji należy dołączyć formularz rezygnacji podpisany przez pielęgniarkę środowiskową, z której usług zrezygnowano; zmiana wyboru pielęgniarki środowiskowej jest bezpłatna, a swobodę dokonania wyboru dowolnej pielęgniarki środowiskowej posiadającej umowę z Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, należy do niezbywalnych praw pacjenta.

 • siostry pielęgniarki świadczą usługi w dni powszednie oraz wykonują konieczne zabiegi pielęgniarskie i pielęgnacyjne w niedziele i święta, zapewniając ciągłość opieki swoim pacjentom;
 • potrzebę przybycia pielęgniarki do pacjenta można zgłosić osobiście w biurze Stacji lub telefonicznie;
 • siostry pielęgniarki mają do dyspozycji samochody osobowe, co ułatwia sprawne dotarcie do pacjentów.

4. Warunki lokalowe Stacji Opieki Caritas i jej wyposażenie:

Siedzibą Stacji Opieki Caritas jest lokal obejmujący:

 • gabinet zabiegowy
 • biuro przyjęć
 • poczekalnię
 • łazienkę dostosowaną do pielęgnacji osób niepełnosprawnych
 • magazyn sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego

 

Placówka jest wyposażona w:

 • aparat do wykonywania EKG
 • aparaty do pomiaru ciśnienia krwi, glukozy, cholesterolu
 • inhalator
 • lampę sollux
 • lampę bioptron
 • wagę lekarską
 • zestaw reanimacyjny
 • ssak

5. Stacja Opieki Caritas wypożycza także sprzęt medyczno-rehabilitacyjny dla chorych z terenu miasta Tarnowa:

 • łóżka szpitalne
 • materace przeciwodleżynowe
 • wózki inwalidzkie
 • chodziki, balkoniki, kule, laski
 • sprzęt do pielęgnacji pacjenta leżącego w łóżku: wezgłowia, kółka przeciwodleżynowe, krzesła toaletowe, baseny, kaczki, kubki z lejkiem.

 

 


Wypożyczanie sprzętu oraz składanie deklaracji wyboru pielęgniarki i rezygnacji w godzinach otwarcia biura.