Adresy

Centrala

ul. Legionów 30
33-100 Tarnów
tel. 14/6317320, 14/631721
faks 14/6317329
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Hospicjum i Dom Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej
ul. św. Brata Alberta Chmielowskiego 16
33-200 Dąbrowa Tarnowska
tel./ fax 14/ 642 44 50, 014/ 642 44 51,
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
w Jadownikach Mokrych
33-271 Jadowniki Mokre 340
tel./fax 14/ 641-75-01
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.jadowniki.caritas.pl

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Grybowie
Rynek 10
33-330 Grybów
tel. 18/448 26 60
fax. 18/448 26 69
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.zolgrybow.pl

Stacja Opieki Caritas
ul. Długa 3-5
33-100 Tarnów
tel. kom. (+48) 664 46 02 02, (+48) 664 46 02 03
tel. 14/ 624 31 55
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Schronisko dla osób bezdomnych
ul. Prostopadła 9a
33-100 Tarnów
tel. 14/ 690 84 56, 14/ 622 39 78
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dom Emerytów
Placówka Pielęgnacyjno-Opiekuńcza
ul.Starodąbrowska 33
33-100 Tarnów
tel. 14 622 18 39
e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www: https://domemerytow.diecezja.tarnow.pl/