Untitled Document
 
 
ul. Legionów 30,
33-100 TARNÓW
tel. 14/6317320,
fax 14/6317329
e-mail:
caritas@diecezja.tarnow.pl
 
 
NASZE AKCJE
 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

 
 
 

 

 

 Dębica

Świetlica przy parafii św. Jadwigi
Świetlica przy parafii Miłosierdzia Bożego

Mielec
Świetlica Caritas przy parafii św. Mateusza

Tarnów
Świetlica przy parafii Chrystusa Dobrego Pasterza
Świetlica przy parafii św. Maksymiliana
Świetlica przy parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa

Świetlice Caritas noszą wspólną nazwę "Lumen" ("Światło"). Podkreśla ona, że celem świetlicy Caritas jest wnoszenie w życie dzieci i młodzieży ciepła, radości i miłości, udzielanie potrzebnego wsparcia i ukazywanie dobrych dróg życia. Placówki te są miejscem spotkań, przyjaźni, zabawy, gdzie dzieci i młodzież uczą się, jak wykorzystywać twórczo wolny czas; gdzie znajdują duchową opiekę, potrzebną pomoc, moralne wsparcie i inspiracje do rozwijania talentów; gdzie uczą się podejmowania dojrzałych decyzji oraz odpowiedzialności za siebie i swoją przyszłość.

1. Charakter, cel i zadania świetlicy Caritas

Celem świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej i dydaktycznej oraz realizacja oddziaływań profilaktycznych i terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich materialnie i duchowo, szczególnie:

- potrzebującej wielorakiego wsparcia
- zagrożonej patologiami
- przejawiającej zaburzenia i defekty uspołecznienia
- mającej trudności w zakresie realizacji programu szkolnego
- pragnącej rozwijać swoje możliwości twórcze, zainteresowania i talenty
- zainteresowanej ofertą świetlicy i akceptującej jej program.

Świetlica realizuje swój cel przez następujące zadania:

- pomoc dydaktyczna
- rozwój zainteresowań, uzdolnień i umiejętności praktycznych
- ochrona zdrowia i rozwój fizyczny
- profilaktyka uzależnień
- kształtowanie prawidłowych postaw interpersonalnych i społecznych
- przeciwdziałanie przestępczości nieletnich
- budowanie wspólnoty
- pomoc indywidualna, w tym specjalistyczna
- współpraca z rodzicami i instytucjami społecznymi
- zapewnienie opieki duszpasterskiej.

2. Formy działania świetlicy Caritas:

Zajęcia w świetlicy odbywają się w ramach roku szkolnego, od poniedziałku do piątku, w godzinach popołudniowych, i obejmują:

  • zajęcia dydaktyczne
  • programy profilaktyczne i terapeutyczne
  • zajęcia sportowe i rekreacyjne
  • zajęcia w grupach zainteresowań
  • pomoc specjalistyczna (psychologiczna, reedukacyjna, logopedyczna, medyczna itp.)
  • tworzenie samorządności wśród wychowanków
  • dożywianie
  • organizowanie wypoczynku zimowego i letniego
  • nawiązanie współpracy z rodzicami, szkołą, pomocą społeczną, policją, poradniami specjalistycznymi i parafią.

Wychowankowie korzystają z zajęć świetlicy bezpłatnie.

3. Struktura i organizacja świetlicy

Każda świetlica posiada swojego Kierownika, Kolegium Wychowawców, które stanowią wszyscy pracownicy pedagogiczni, oraz Samorząd Wychowanków, który składa się z uczestników świetlicy.
Świetlica współpracuje z instytucjami pomocowymi, a w szczególności:

- samorządem lokalnym
- ośrodkami pomocy społecznej
- nauczycielami i pedagogami szkolnymi
- parafią
- rodzicami
- wolontariuszami.

4. Świetlica dokonuje naboru wychowanków przez:

- skierowanie przez ośrodki pomocy społecznej, pedagogów szkolnych i parafię
- wywiady środowiskowe prowadzone przez wychowawców
- samodzielne zgłaszanie i zgodę rodziców.

 

Projekt pn. "Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej (świetlic) z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych" - "Prowadzenie świetlicy środowiskowej przy Parafii Św. Maksymiliana Kolbego w Tarnowie", "Prowadzenie świetlicy środowiskowej przy Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tarnowie", "Prowadzenie świetlicy środowiskowej przy Parafii Dobrego Pasterza w Tarnowie" jest współfinansowany z budżetu Miasta Tarnowa.


Dofinansowanie realizowanego zadania w 2013 r. stanowi łączną kwotę 64.284,00 zł. 

 

 

 

 

Copyright © 2005 CARITAS