Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Jadownikach Mokrych

dom-emerytow-a

DOM EMERYTÓW
Placówka Pielęgnacyjno-Opiekuńcza w Tarnowie

Dom Emerytów
Placówka Pielęgnacyjno-Opiekuńcza
Caritas Diecezji Tarnowskiej

ul. Starodąbrowska 33
33-100 Tarnów
tel. 14 622 18 39
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacje o placówce

Działalność Domu Emerytów – Placówki Pielęgnacyjno-Opiekuńczej Caritas Diecezji Tarnowskiej to już ponad 100-letnia, nieprzerwana historia świadczenia miłosiernej miłości wobec ludzi najbardziej jej potrzebujących, czyli chorych, niepełnosprawnych i w podeszłym wieku.
Prawdziwe miłosierdzie jest ludzką odpowiedzią na Bożą miłość, której doświadczamy obficie każdego dnia. Wiedzieli o tym ci, którzy przez całą historię Kościoła organizowali szpitale, przytułki i inne dzieła miłosierdzia służące najbiedniejszym i najbardziej doświadczonym przez życie.
Taki motyw przyświecał również kilku tarnowskim stowarzyszeniom charytatywnym: Kongregacji Pań i Panów św. Wincentego a' Paulo, Kongregacji Pań "Dzieci Maryi" i założonemu w 1905 roku Towarzystwu św. Filomeny. Stowarzyszenia te miały największy wkład w budowę "Domu dla Nieuleczalnie Chorych" - zakładu, którego stuletnia tradycja służby dom-emerytow-1człowiekowi mimo różnych przemian dziejowych kontynuowana jest w obecnej placówce pielęgnacyjno-opiekuńczej prowadzonej przez Caritas Diecezji Tarnowskiej. Przez cały czas swej działalności placówka służy osobom doświadczonym krzyżem choroby i uciążliwościami podeszłego wieku. Niemal od początku zamieszkiwali tutaj również liczni kapłani, którzy - z racji wieku lub stanu zdrowia - zakończyli pracę duszpasterską w parafiach.

W dniu 28 października 2010 roku ordynariusz tarnowski – ks. bp Wiktor Skworc przekazał Dom Emerytów, dotychczasową własność diecezji, na rzecz Caritas Diecezji Tarnowskiej. Obecnie, w duchu Caritas czyli chrześcijańskiej miłości, pod czujnym okiem i troskliwą opieka św. Józefa – patrona placówki znajduje tu swój dom, doznaje dobrodziejstwa życia we wspólnocie z innymi oraz otrzymuje niezbędną pomoc życiową i opiekę  w chorobie lub starości 61 pensjonariuszy.

dom-emerytow-2Dom usytuowany jest w doskonałym miejscu. Znajduje się w centrum Tarnowa, blisko kościoła MB Fatimskiej i Starego Szpitala, a otacza go duży, zajmujący ponad 1 hektar ogród. Wśród zieleni alejek, w otoczeniu drzew i kwiatów pensjonariusze mogą umilać swój pobyt i spotykać się z bliskimi w pogodne dni. Dom jest wyposażony w windę osobową, co sprawia, że ogród jest dostępny także dla osób z utrudnionym poruszaniem się.

Podstawowe zadania placówki

Realizując swoją misję, dom podejmuje następujące działania:

 • opiekuńcze: udzielamy pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, zapewniamy pomoc lekarską
  i fachową pielęgnację podczas choroby, rehabilitację, codzienną opiekę higieniczną i pomoc w załatwianiu spraw osobistych,
 • bytowe: zapewniamy mieszkanie w pokojach 1, 2, 3 i 5 osobowych, wyżywienie i utrzymanie czystości; na każdym piętrze jest pokój dziennego pobytu i stołówka z podręczną kuchenką oraz przystosowane dla chorych łazienki i toalety,
 • duszpasterskie: w centralnym miejscu domu usytuowana została kaplica, gdzie codziennie sprawowana jest Msza św., odmawiany różaniec i koronka do Miłosierdzia Bożego oraz odprawiane są inne, okolicznościowe nabożeństwa; dzięki windzie mieszkańcy mają łatwy dostęp do kaplicy, a sieć radiowęzłowa umożliwia również osobom chorym w pokojach uczestniczenie w życiu duchowym domu.

dom-emerytow-4Nad tym, aby wszystkie zadania wypełniane były jak najlepiej dba personel Placówki. Wśród pracowników są wyspecjalizowane pielęgniarki, opiekunki medyczne, pokojowe, obsługa kuchni, pralni i administracji. W gronie personelu od bardzo wielu lat ważne miejsce zajmują mieszkające na terenie domu Siostry zakonne ze Zgromadzenia Sióstr św. Józefa.

Cały czas trwają także prace podnoszące standard pobytu i oferowanych usług pielęgnacyjno-opiekuńczych. Zależy nam bowiem na każdym Podopiecznym. Pragniemy, aby wszyscy odczuwali naszą szczerą, wypływającą z serca troskę i życzliwość. Ale doskonale rozumiemy też, jak bardzo ważne jest również zapewnienie godnych, dających poczucie bezpieczeństwa warunków mieszkania i fachowej wszechstronnej opieki w duchu Jezusowych słów: Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny (Łk 6,36) i przykazania miłości.

Prośbę o przyjęcie do Domu Emerytów mogą składać w biurze same osoby starsze, albo w ich imieniu czyni to rodzina lub opiekunowie. 

Placówka Wsparcia Dziennego skupia dzieci pochodzące z najbliższego środowiska, wywodzące się często z rodzin dysfunkcyjnych oraz te, które poszukują możliwości ciekawego spędzania wolnego czasu i rozwijania swoich zainteresowań.
Zajęcia odbywają się pięć razy w tygodniu, 4 godziny dziennie.
Najważniejszym celem realizowanym przez placówkę jest prowadzenie działalności środowiskowej na rzecz dziecka i rodziny.
Wychowankowie przygotowywani są do lepszego funkcjonowania w środowisku społecznym poprzez:

 • rozwijanie zaradności i umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej, rodzinie i społeczeństwie,
 • integrację z osobami niepełnosprawnymi,
 • pomoc w nauce,
 • udział w zajęciach plastycznych, technicznych, muzycznych oraz kulinarnych,
 • rozwój zainteresowań,
 • zajęcia z logopedą,
 • zajęcia z psychologiem,
 • zajęcia rekreacyjne na basenie,
 • inhalacje w grocie solnej,
 • wspólne przeżywanie uroczystości religijnych.

Placówka zapewnia dzieciom ciepły posiłek oraz podwieczorek.

Zasady przyjmowania do Placówki Wsparcia Dziennego
- na wniosek rodziców, szkoły, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Kontakt: 
tel.  14 622 39 78
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Nr konta bankowego: 40 1020 4955 0000 7902 0053 0881

Adres: 
Schronisko dla osób bezdomnych "Dom dla Bezdomnych Mężczyzn Caritas Diecezji Tarnowskiej" 
Caritas Diecezji Tarnowskiej 
ul. Prostopadła 9a 
33-100 Tarnów

Schronisko dla osob bezdomnychSchronisko dla osób bezdomnych "Dom dla Bezdomnych Mężczyzn Caritas Diecezji Tarnowskiej" przeznaczony jest dla osób, które nie posiadają własnego miejsca zamieszkania. Dom jest całodobową placówką opiekuńczo-wychowawczą, która udziela schronienia i zapewnia niezbędne środki do życia jego mieszkańcom.

Placówka ma charakter ponadlokalny, tzn. udziela schronienia bezdomnym mężczyznom z terenu miasta Tarnowa, z powiatu tarnowskiego, a w razie potrzeby z województwa małopolskiego i z innych regionów kraju.

Dom w miarę swoich możliwości udziela również krótkotrwałego pobytu (do trzech dni) i doraźnej pomocy materialnej (odzież, środki farmakologiczne, możliwość kąpieli) osobom bezdomnym niezamierzającym dłużej w nim pozostać.

1. Warunki przyjęcia

Prawo kierowania do Domu przysługuje Caritas Diecezji Tarnowskiej. O przyjęcie osób bezdomnych do placówki mogą ubiegać się także organizacje samorządowe zobowiązane Ustawą o Pomocy Społecznej do zapewnienia pomocy tym, którzy są pozbawieni dachu nad głową. Samorząd lokalny powinien uzgodnić wcześniej możliwości przyjęcia, warunki i finansowanie kosztów pobytu osób bezdomnych w Domu.

Prośby o przyjęcie mogą kierować również w imieniu bezdomnych organizacje społeczne i charytatywne, a także zakłady karne, służby porządkowe, osoby prywatne oraz zgłaszający się osobiście.

2. Świadczona pomoc

Schronisko dla osób bezdomnych "Dom dla Bezdomnych Mężczyzn Caritas Diecezji Tarnowskiej" niesie swoim mieszkańcom następującą pomoc:

 

 • stwarza bezdomnym niezbędne warunki godziwego życia
 • pomaga w uzyskaniu psychicznej i duchowej równowagi, odkryciu własnej godności i wartości swojego życia, w podjęciu próby odnalezienia właściwego miejsca w społeczeństwie i rodzinie,
  a także w zrozumieniu swych społecznych
  i rodzinnych obowiązków
 • zapewnia pomoc socjalną i prawną (uzupełnienie dokumentów, poszukiwanie pracy, staranie
  o świadczenia socjalne, poradnictwo prawne)
 • zapewnia niezbędną pomoc medyczną
 • organizuje spotkania z psychologiem
 • zapewnia posługę duszpasterską
 • prowadzi pogadanki i dyskusje, projekcję ciekawych filmów
 • mobilizuje mieszkańców Domu do podejmowania pracy, obowiązków domowych i odpowiedzialności za wspólne mienie
 • stwarza mieszkańcom warunki do życia w trzeź-wości przez pomoc w organizowaniu wolnego czasu i kulturalnej rozrywki.

3. Warunki pobytu

Dom dysponuje pomieszczeniami mieszkalnymi 4 i 6 osobowymi, pomieszczeniami sanitarno-higienicznymi, kaplicą, stołówką, która pełni również funkcję świetlicy, kuchnią zapewniającą przygotowanie posiłków dla mieszkańców Domu, biblioteką zawierającą ok. 1500 tytułów. Placówka zapewnia również dostęp do codziennej prasy.

W przypadkach wymagających pomocy pielęgniarskiej mieszkańcy Domu korzystają z usług Stacji Opieki Caritas w Tarnowie.

 

 


MPIPS logo

W okresie od 01.06.2015 do 31.12.2015 roku na  terenie Domu dla Bezdomnych Mężczyzn Caritas Diecezji Tarnowskiej w Tarnowie ul. Prostopadła 9A, przy udziale środków pochodzących z dotacji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Caritas Diecezji Tarnowskiej realizuje projekt pod nazwą  „Zapewnienie pomocy doraźnej w sytuacjach kryzysowych poprzez usługi interwencyjne oraz działania o charakterze osłonowym, w tym zapewnienie noclegu, prowadzenie ogrzewalni, łaźni, zapewnienie gorącego posiłku i niezbędnej odzieży”


 tarnow projekt wspolfinansowany

Caritas Diecezji Tarnowskiej realizuje na terenie Schroniska dla osób bezdomnych „Domu dla Bezdomnych Mężczyzn Caritas Diecezji Tarnowskiej” w Tarnowie ul. Prostopadła 9A przy dofinansowaniu ze środków Urzędu Miasta Tarnowa następujące projekty;

 1. "Udzielanie wszechstronnej pomocy osobom bezdomnym” – Umowa z dnia 29 grudnia 2017 r. Finansowanie w wysokości 693 120,00 zł.
  Celem zadania jest zabezpieczenie miejsc dla ok 80 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, ekonomicznym lub zawodowym, poprzez podjęcie działań długofalowych oraz pomoc doraźną w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. W ramach realizowanego zadania zleceniobiorca:
  1. Zapewnienia całodobową pomoc dla osób bezdomnych w formie schroniska z 60 miejscami, działającego zgodnie z ustawa o pomocy społecznej i Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. z dnia 16 maja 2017 r. Poz. 953),
  2. Zapewnienia pomoc dla osób bezdomnych w formie noclegowni dla 20 osób, działającej zgodnie z ustawa o pomocy społecznej i Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. z dnia 16 maja 2017 r. Poz. 953). Pomoc udzielana w ramach Noclegowni dla osób korzystających jest całkowicie bezpłatna.
  3. Zapewnia możliwość skorzystania ze schronienia dla kobiet z miasta Tarnowa.
 2. ,,Dożywianie uprawnionych klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Tarnowie w formie gorących posiłków jednodaniowych ” Umowa z dnia 30 grudnia 2015 r.            ( Aneks nr 2 z dnia 29 grudnia 2017r. ) .Dofinansowanie w wysokości 70 000,00 zł.

Stacja Opieki Caritas Diecezji Tarnowskiej
ul. Długa 3-5
33-100 Tarnów
tel. 014/ 624 31 55
tel. kom.    510 793 198
                510 793 175
                510 983 270
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Biuro przyjęć czynne od poniedziałku do piątku  w godz. 15.30- 16.30.

 

I. Informacje o placówce

Stacja Opieki Caritas jest niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej, świadczącym usługi pielęgniarstwa środowiskowo ro-dzinnego w ramach kontraktu zawartego z Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.

W Stacji zatrudnione są: jedna osoba świecka - opiekunka chorych oraz trzy pielęgniarki - siostry zakonne - posiadające wymagane kwalifikacje z zakresu pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego i opieki paliatywno-hospicyjnej. Pielęgniarki środowiskowo-rodzinne realizują przede wszystkim zlecenia lekarskie w zakresie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji oraz świadczą opiekę pielęgnacyjną wobec rodziny w środowisku domowym w zdrowiu i chorobie, a także w opiece terminalnej. Rozpoznają środowisko, przeprowadzają wywiady środowiskowo-rodzinne, określają potrzeby zdrowotne, współpracują z lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej (lekarzami rodzinnymi), pracownikami socjalnymi oraz innymi placówkami ochrony zdrowia. Usługi pielęgniarskie świadczone są w domu chorego oraz w gabinecie zabiegowym Stacji Opieki Caritas.

2. Zakres świadczonych usług:

Wynika on z kompetencji pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej i obejmuje w szczególności:

 • wykonywanie iniekcji domięśniowych, dożylnych, podskórnych
 • kroplowe dożylne przetaczanie płynów
 • pobieranie krwi do badań
 • pomiar poziomu glukozy we krwi
 • pomiar poziomu cholesterolu
 • pomiar ciśnienia krwi, tętna i temperatury
 • wykonywanie EKG
 • podawanie leków oraz nadzór nad przyjmowaniem leków przez pacjenta
 • wykonywanie kompresów, okładów oraz opatrunków
 • opatrywanie oparzeń, ran odleżyn
 • zakładanie cewnika do pęcherza moczowego (u kobiet)
 • wykonywanie zabiegów doodbytniczych
 • stawianie baniek
 • stosowanie drenażu ułożeniowego
 • wykonywanie inhalacji
 • pomiar masy ciała i wzrostu
 • toaleta całego ciała
 • toaleta przeciwodleżynowa
 • pielęgnacja stomii
 • prowadzenie rehabilitacji przyłóżkowej (usprawniania ruchowego)
 • gimnastyka oddechowa
 • uzgadnianie konsultacji, wizyt, badań oraz organizowanie zaopatrzenia w recepty w sytuacjach niewydolności pacjenta lub jego rodziny
 • poradnictwo w zakresie zdrowego stylu życia, aktywności fizycznej
 • poradnictwo w zakresie racjonalnego odżywiania
 • poradnictwo z zakresu czynników ryzyka chorób układu krążenia, chorób nowotworowych, zakaźnych, urazów, zatruć i innych
 • nauczanie pomiaru ciśnienia krwi, samodzielnego wykonywania wstrzyknięć insuliny
 • edukacja rodziny w zakresie pielęgnacji przewlekle i obłożnie chorego

3. Dostęp do świadczeń Stacji Opieki Caritas:

Ze świadczeń mogą korzystać wszystkie osoby z terenu miasta Tarnowa, należące do Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, które wybiorą Stację Opieki Caritas jako świadczeniodawcę usług pielęgniarskich i zadeklarują przyna-leżność do sióstr pielęgniarek składając deklarację wyboru pielęgniarki środowiskowej; w razie rezygnacji z usług sióstr pielęgniarek należy złożyć pisemną rezygnację z opieki pielęgniarskiej na specjalnym formularzu; można również dokonać wyboru siostry pielęgniarki ze Stacji Opieki Caritas po uprzedniej rezygnacji z usług dotychczas wybranej pielęgniarki - wówczas do deklaracji wyboru pielęgniarki ze Stacji należy dołączyć formularz rezygnacji podpisany przez pielęgniarkę środowiskową, z której usług zrezygnowano; zmiana wyboru pielęgniarki środowiskowej jest bezpłatna, a swobodę dokonania wyboru dowolnej pielęgniarki środowiskowej posiadającej umowę z Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, należy do niezbywalnych praw pacjenta.

 • siostry pielęgniarki świadczą usługi w dni powszednie oraz wykonują konieczne zabiegi pielęgniarskie i pielęgnacyjne w niedziele i święta, zapewniając ciągłość opieki swoim pacjentom;
 • potrzebę przybycia pielęgniarki do pacjenta można zgłosić osobiście w biurze Stacji lub telefonicznie;
 • siostry pielęgniarki mają do dyspozycji samochody osobowe, co ułatwia sprawne dotarcie do pacjentów.

4. Warunki lokalowe Stacji Opieki Caritas i jej wyposażenie:

Siedzibą Stacji Opieki Caritas jest lokal obejmujący:

 • gabinet zabiegowy
 • biuro przyjęć
 • poczekalnię
 • łazienkę dostosowaną do pielęgnacji osób niepełnosprawnych
 • magazyn sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego

 

Placówka jest wyposażona w:

 • aparat do wykonywania EKG
 • aparaty do pomiaru ciśnienia krwi, glukozy, cholesterolu
 • inhalator
 • lampę sollux
 • lampę bioptron
 • wagę lekarską
 • zestaw reanimacyjny
 • ssak

5. Stacja Opieki Caritas wypożycza także sprzęt medyczno-rehabilitacyjny dla chorych z terenu miasta Tarnowa:

 • łóżka szpitalne
 • materace przeciwodleżynowe
 • wózki inwalidzkie
 • chodziki, balkoniki, kule, laski
 • sprzęt do pielęgnacji pacjenta leżącego w łóżku: wezgłowia, kółka przeciwodleżynowe, krzesła toaletowe, baseny, kaczki, kubki z lejkiem.

 


Wypożyczanie sprzętu oraz składanie deklaracji wyboru pielęgniarki i rezygnacji w godzinach otwarcia biura.

Caritas Diecezji Tarnowskiej 
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy 
Rynek 10 
33-330 Grybów
tel. 18/448 26 60 
fax. 18/448 26 69 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www: www.zolgrybow.pl

1. Ogólne informacje o placówce

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy im. Ks. Biskupa Karola Pękali w Grybowie przeznaczony jest dla 93 kobiet i mężczyzn przewlekle chorych ze schorzeniami układu oddechowego, krążeniowego, ruchu, nerwowego (z wyłączeniem chorób psychicznych). Placówka służy osobom, które ze względu na stan zdrowia i wiek wymagają całodobowej opieki, pielęgnacji, rehabilitacji i koniecznych świadczeń zdrowotnych. Udzielane świadczenia mają na celu zachowanie, przywracanie i poprawę zdrowia pacjentów.

2. Warunki przyjęcia

O przyjęcie do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Grybowie mogą się ubiegać osoby dorosłe, lub w ich imieniu, opiekunowie prawni, głównie z terenu działania Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, a w uzasa-dnionych sytuacjach także z innych rejonów Polski.

Decyzję o przyjęciu do zakładu wydaje dyrektor w porozumieniu z lekarzem Zakładu w oparciu o dokumentację określoną w umowie z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wnioski dla zainteresowanej osoby przygotowują: lekarz rodzinny lub lekarz prowadzący opiekę nad pacjentem w przychodni zdrowia, szpitalu, klinice oraz pielęgniarki w w/w jednostkach.

3. Warunki pobytu

Pobyt pacjenta w ZOL jest finansowany, zgodnie z podpisaną umową, przez Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie, oraz przez niego samego w wysokości 70% z dochodu (emerytury, renty, zasiłków z opieki społecznej). Pozostała część dochodu mieszkańca jest do jego dyspozycji.

Zakład posiada 2 oddziały (dla ok. 50 kobiet i 43 mężczyzn). Mieszkańcy przebywają na salach 2, 3, 4, 5 i 6 osobowych. Do dyspozycji mieszkańców są sale do rehabilitacji i terapii zajęciowej. Dom posiada windę osobową.

W obiektach zlikwidowane są wszystkie bariery architektoniczne. W przylegającym do placówki ogrodzie znajdują się ścieżki spacerowe dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich bądź przy pomocy sztucznych ułatwień.

4. Świadczona pomoc

O poprawę i utrzymanie zdrowia mieszkańców troszczą się lekarze interniści. W sytuacjach skomplikowanych, bardzo trudnych i nagłych, lekarze kierują pacjentów na specjalistyczne badania do innych jednostek służby zdrowia bądź do szpitali. Całodobową opiekę medyczną w Zakładzie pełnią wyspecjalizowane pielęgniarki w tym 4 siostry zakonne ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek.

Pacjenci Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego korzystają z pomocy rehabilitanta fizjoterapeuty, który zajmuje się usprawnianiem fizycznym, przywracaniem sprawności ruchowej na różnego rodzaju przyrządach, leczeniem laserowym i prądowym. Pomocy chorym udziela również terapeuta zajęciowy, który prowadzi zajęcia z mieszkańcami na sali terapii zajęciowej jak też na salach ich pobytu.

W Zakładzie znajduje się kaplica, w której ksiądz kapelan odprawia Mszę św. w każdą niedzielę i wszystkie święta. Codziennie rano rozdzielana jest Komunia św. Pacjenci mają również pełną możliwość korzystania z sakramentu pokuty i namaszczenia chorych.

Bardziej sprawni fizycznie mieszkańcy Zakładu oraz ci poruszający się na wózkach inwalidzkich, przy pomocy kul i chodzików, korzystają z wyjazdów na wycieczki i pielgrzymki (m.in. Licheń, Częstochowa, Tuchów, Łagiewniki i Kraków, Zakopane) oraz z innych imprez rekreacyjnych.

Więcej informacji o placówce znajdziesz na stronie http://www.zolgrybow.pl

Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej 
Caritas Diecezji Tarnowskiej 
33-271 Jadowniki Mokre 340 
tel./fax (0-14) 641-75-01 

NIP: 993-02-61-219 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyrektor: Ks. mgr Marek Kogut

Jest to najnowocześniejszy i największy tego typu ośrodek Caritas na terenie diecezji tarnowskiej. Został poświęcony i oddany do użytku w 2000 r. w rodzinnej miejscowości Nuncjusza Apostolskiego w Polsce abp. Józefa Kowalczyka. Głównym celem tej placówki jest wszechstronna pomoc dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie i z dysfunkcją narządów ruchu. Pomoc ta jest świadczona w systemie stacjonarnym i półstacjonarnym. Ośrodek o łącznej powierzchni 2700 m2 wyposażony jest w gabinety medyczne i rehabilitacyjne, liczne sale do terapii zajęciowej, świetlicę, bibliotekę, kaplicę i pokoje mieszkalne.

Ośrodek, położony w malowniczej, otoczonej lasami miejscowości Jadowniki Mokre (gmina Wietrzychowice), jest oazą ciszy i spokoju. Każdy z niepełnosprawnych pacjentów znajdzie w nim wszechstronną i fachową pomoc oraz prawdziwy odpoczynek.
Placówka realizuje swoje zadania poprzez następujące formy działania:

 1. Turnusy rehabilitacyjne
 2. Dom Pomocy Społecznej
 3. Ośrodek Wsparcia Dziennego
 4. Zakład Rehabilitacji Leczniczej
 5. Niepubliczna Szkoła Specjalna
 6. Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Wśród wielu form pomocy niepełnosprawnym, ośrodek prowadzi zajęcia z hipoterapii oraz hydroterapii.

Centrum Hydroterapii jest do dyspozycji mieszkańców Ośrodka od 01.07.2006 r. Budynek krytego basenu, połączony przewiązką komunikacyjną z istniejącym Ośrodkiem, stanowi integralny zespół służący rehabilitacji osób niepełnosprawnych. W centralnej części obiektu mieści się niecka basenu o wymiarach 12,5 m x 13 m , podzielona na dwie części: płytszą 0,90 m - 1,35 m i głębszą 1,35 m - 1,70 m . Nieckę basenu wyposażono w:

 • ławeczkę z dyszami masażu wodno-powietrznego (kierunkowe i wirowe)
 • dysze boczne masażu wodnego
 • dysze masażu stóp
 • tryskacz (masaż karku)
 • przeciwprąd
 • reflektory podwodne
 • schody, uchwyty, drabinkę rurową.

Obok niecki basenowej znajduje się również kanał dla terapeutów oraz wanna hydromasażu dla 5 osób. Nad strefą szatniowo-sanitarną znajduje się ogród zimowy - kawiarnia - miejsce spotkań osób korzystających z basenu i mieszkańców Ośrodka.

Więcej informacji możesz znaleźć na stronie: http://www.jadowniki.caritas.pl

KONTAKT

ul. Legionów 30, 
33-100 TARNÓW 
tel. 14/6317320, 14/6317321
fax 14/6317329 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

NASZE AKCJE

Program "Gniazdo"

gniazdo

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom

wigilijne-dzielo-pomocy-dzieciom-02

Wielkanocne Dzieło Caritas

Wielkanocne-Dzielo-Caritas

„Chleb za Chleb”

cheb-za-chleb

Program „SKRZYDŁA”

program-skrzydla

Okno Życia

okno-zycia

Bądź widoczny

badz-widoczny

GOŚCIE ONLIE

Odwiedza nas 123 gości oraz 0 użytkowników.

media

      RDN NOWY SACZ    TGN    RDN MALOPOLSKA    pit format

   

WSPIERAJA NAS A

      logo gold drop 2016brukbet           suret castorama