Dom dla Bezdomnych Mężczyzn w Tarnowie

Kontakt: 
tel.  14 622 39 78
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres: 
Dom dla Bezdomnych Mężczyzn 
Caritas Diecezji Tarnowskiej 
ul. Prostopadła 9a 
33-100 Tarnów

Dom dla Bezdomnych Mężczyzn przeznaczony jest dla osób, które nie posiadają własnego miejsca zamieszkania. Dom jest całodobową placówką opiekuńczo-wychowawczą, która udziela schronienia i zapewnia niezbędne środki do życia jego mieszkańcom.

Placówka ma charakter ponadlokalny, tzn. udziela schronienia bezdomnym mężczyznom z terenu miasta Tarnowa, z powiatu tarnowskiego, a w razie potrzeby z województwa małopolskiego i z innych regionów kraju.

Dom w miarę swoich możliwości udziela również krótkotrwałego pobytu (do trzech dni) i doraźnej pomocy materialnej (odzież, środki farmakologiczne, możliwość kąpieli) osobom bezdomnym niezamierzającym dłużej w nim pozostać.

1. Warunki przyjęcia

Prawo kierowania do Domu przysługuje Caritas Diecezji Tarnowskiej. O przyjęcie osób bezdomnych do placówki mogą ubiegać się także organizacje samorządowe zobowiązane Ustawą o Pomocy Społecznej do zapewnienia pomocy tym, którzy są pozbawieni dachu nad głową. Samorząd lokalny powinien uzgodnić wcześniej możliwości przyjęcia, warunki i finansowanie kosztów pobytu osób bezdomnych w Domu.

Prośby o przyjęcie mogą kierować również w imieniu bezdomnych organizacje społeczne i charytatywne, a także zakłady karne, służby porządkowe, osoby prywatne oraz zgłaszający się osobiście.

2. Świadczona pomoc

Dom dla Bezdomnych Mężczyzn niesie swoim mieszkańcom następującą pomoc:

 

 • stwarza bezdomnym niezbędne warunki godziwego życia
 • pomaga w uzyskaniu psychicznej i duchowej równowagi, odkryciu własnej godności i wartości swojego życia, w podjęciu próby odnalezienia właściwego miejsca w społeczeństwie i rodzinie,
  a także w zrozumieniu swych społecznych
  i rodzinnych obowiązków
 • zapewnia pomoc socjalną i prawną (uzupełnienie dokumentów, poszukiwanie pracy, staranie
  o świadczenia socjalne, poradnictwo prawne)
 • zapewnia niezbędną pomoc medyczną
 • organizuje spotkania z psychologiem
 • zapewnia posługę duszpasterską
 • prowadzi pogadanki i dyskusje, projekcję ciekawych filmów
 • mobilizuje mieszkańców Domu do podejmowania pracy, obowiązków domowych i odpowiedzialności za wspólne mienie
 • stwarza mieszkańcom warunki do życia w trzeź-wości przez pomoc w organizowaniu wolnego czasu i kulturalnej rozrywki.

3. Warunki pobytu

Dom dysponuje pomieszczeniami mieszkalnymi 4 i 6 osobowymi, pomieszczeniami sanitarno-higienicznymi, kaplicą, stołówką, która pełni również funkcję świetlicy, kuchnią zapewniającą przygotowanie posiłków dla mieszkańców Domu, biblioteką zawierającą ok. 1500 tytułów. Placówka zapewnia również dostęp do codziennej prasy.

W przypadkach wymagających pomocy pielęgniarskiej mieszkańcy Domu korzystają z usług Stacji Opieki Caritas w Tarnowie. 

Dom dla Bzdomnych Mężczyzn Caritas Diecezji Tarnowskiej przy ul. Prostopadłej 9A prowadzi Schronisko, Noclegownię i Łazienkę, które są współfinansowane z budżetu Miasta Tarnowa na podstawie Umowy z dnia 31.12.2010 r. o realizację zadania pn.: "Udzielanie wszechstronnej pomocy osobom bezdomnym", zawartej pomiędzy Gminą Miasta Tarnowa a Caritas Diecezji Tarnowskiej.

Dofinansowanie realizowanego zadana stanowi łączną kwotę 90.000,00 zł.

 


MPIPS logo

W okresie od 01.06.2015 do 31.12.2015 roku na  terenie Domu dla Bezdomnych Mężczyzn Caritas Diecezji Tarnowskiej w Tarnowie ul. Prostopadła 9A, przy udziale środków pochodzących z dotacji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Caritas Diecezji Tarnowskiej realizuje projekt pod nazwą  „Zapewnienie pomocy doraźnej w sytuacjach kryzysowych poprzez usługi interwencyjne oraz działania o charakterze osłonowym, w tym zapewnienie noclegu, prowadzenie ogrzewalni, łaźni, zapewnienie gorącego posiłku i niezbędnej odzieży”


 tarnow projekt wspolfinansowany

Caritas Diecezji Tarnowskiej realizuje na terenie Domu dla Bezdomnych Mężczyzn Caritas Diecezji Tarnowskiej w Tarnowie ul. Prostopadła 9A przy dofinansowaniu ze środków Urzędu Miasta Tarnowa następujące projekty;

 1. „Udzielanie wszechstronnej pomocy osobom bezdomnym”
 2. „Zapewnienie osobom bezdomnym, uzależnionym od alkoholu poradnictwa psychologicznego mającego na celu zwiększenie ich motywacji do podejmowania leczenia odwykowego oraz wychodzenia z bezdomności”.
 3. ,,Dożywianie uprawnionych klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie w formie gorących posiłków jednodaniowych ”

Dofinansowanie do w/w projektów wynosi 126 tysięcy zł plus zwrot poniesionych kosztów zadania Nr. 3

 

KONTAKT

ul. Legionów 30, 
33-100 TARNÓW 
tel. 14/6317320, 14/6317321
fax 14/6317329 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

NASZE AKCJE

1% PODATKU

1procent m

Program "Gniazdo"

gniazdo

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom

wigilijne-dzielo-pomocy-dzieciom-02

Wielkanocne Dzieło Caritas

Wielkanocne-Dzielo-Caritas

„Chleb za Chleb”

cheb-za-chleb

Program „SKRZYDŁA”

program-skrzydla

Okno Życia

okno-zycia

Bądź widoczny

badz-widoczny

GOSCIE ONLIE

Odwiedza nas 58 gości oraz 0 użytkowników.

media

      RDN NOWY SACZ    TGN    RDN MALOPOLSKA    pit format

   

WSPIERAJA NAS A

      golddropbrukbet           suret castorama