Aktualności

585231 exYj IMG 7535 69W Porąbce Uszewskiej powstało 188. w diecezji Szkolne Koło Caritas.  19 lutego podczas Mszy św. w parafialnej świątyni, Dyrektor Zespołu Szkół Tomasz Gurgul odebrał akt powołania tegoż koła, a młodzi wolontariusze – legitymacje członkowskie. Powołanie SKC wpisało się w politykę oświatową państwa w roku szkolnym 2016/2017, wszak jej podstawowym kierunkiem realizacji jest kształtowanie postaw i wychowanie do wartości.

Czytaj więcej na: http://tarnow.gosc.pl/doc/3709040.Okazja-czyni-dobrego#Galerie

Konkurs jest propozycją dla wolontariuszy Szkolnych Kół Caritas Diecezji Tarnowskiej mobilizującą do promocji wychowawczych wartości wypływających z działalności w  Szkolnym  Kole Caritas. Jest zgodny z ogłoszonym  przez MEN kierunkiem realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym  2016/2017 - Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.   Tytuł konkursu nawiązuje do lekcji, która nie trwa tylko 45 minut, lecz cały rok. Z tej „lekcji" uczeń wynosi wiele umiejętności i wartości, których nigdy nie zapomni. Wszystkie wartości są zgodne z treściami wychowawczymi, zawartymi w szkolnym programie wychowawczym i statucie szkoły, a tym samym zgodne z ustawą o systemie oświaty.

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady konkursu  „Działalność w Szkolnym Kole Caritas – najpiękniejsze „lekcje wartości”, zwanego dalej konkursem.
 2. Organizatorem konkursu i fundatorem nagród jest Caritas Diecezji Tarnowskiej ul. Legionów 30, 33-100 Tarnów, zwana dalej Caritas.
 3. Konkurs trwa przez okres II półrocza roku szkolnego 2016/2017  na terenie Diecezji Tarnowskiej,  z zaznaczeniem przesyłania prac do 12 maja 2017 r.

§2

CELE KONKURSU

 1. Ukazanie wartości, którymi kierują się uczniowie działający w Szkolnych Kołach Caritas (czy taka forma działalności jest ważna i potrzebna, czego uczy, jak kształtuje człowieczeństwo…)
 2. Promocja zasad chrześcijańskiej idei miłosierdzia
 3. Poprawa świadomości społeczeństwa dotyczącej wolontariatu
 4. Zachęcanie do czynnego zaangażowania się w działalność SKC
 5. Rozwijanie umiejętności informatycznych, dotyczących pracy z aplikacjami do tworzenia prezentacji multimedialnych.

§3

UCZESTNICY

 1. Konkurs adresowany jest do wolontariuszy Szkolnych Kół Caritas działających w Szkołach Podstawowych, Gimnazjach i Szkołach Ponadgimnazjalnych.
 2. Każde Szkolne Koło Caritas opracowuje jedną prezentację.  

§4

ZADANIE KONKURSOWE

 1. Zadanie konkursowe polega na prowadzeniu w okresie od 1 września 2016r. do końca roku szkolnego 2016/2017  działalności wolontaryjnej oraz przygotowaniu pracy konkursowej w postaci materiałów multimedialnych, prezentujących realizowanie tej działalności oraz ukazujących rezultaty działań - w szczególności ukazanie wartości, o jakie wzbogacili się uczniowie podczas tej pracy.

§5

ORGANIZACJA KONKURSU I NAGRODY

 1. W pracy konkursowej należy jak najdokładniej udokumentować zakres, czas i liczbę zrealizowanych działań wolontaryjnych.
 2. Jedna praca konkursowa może zostać przygotowana przez jedno Koło.
 3. Oceny prac dokona komisja powołana przez Dyrektora Caritas Diecezji Tarnowskiej. Wyniki prac komisji zostaną zatwierdzone przez Dyrektora Caritas. Od decyzji komisji i Dyrektora nie przysługuje odwołanie.
 4. Podstawowe zasady oceny:
  • zgodność z regulaminem,
  • pomysłowość, trafność w doborze źródeł informacji,
  • kreatywność i oryginalność prezentowanego materiału,
  • atrakcyjność propozycji,
  • poprawność merytoryczna i językowa zamieszczonych w prezentacji informacji,
  • przejrzysty i uporządkowany układ prezentacji.
 5. Prezentację trwającą do 10 - ciu minut należy wykonać w formacie .pps/.ppt . Wielkość pliku nie powinna przekraczać 500 MB. Całość należy zapisać na płycie CD/DVD. Praca powinna zawierać slajd tytułowy, na ostatnim slajdzie prosimy o podanie źródeł i autorów wykorzystywanych tekstów, zdjęć, nazwę Koła oraz Szkoły.
 6. Termin nadsyłania prac na adres Organizatora mija 12 maja 2017r.. Decyduje data stempla pocztowego.
 7. Każde Koło otrzyma  dyplom będący poświadczeniem uczestnictwa w konkursie.
 8. Z przebiegu pracy jury sporządzony zostanie protokół konkursowy.
 9. Wszystkie prace nagrodzone w konkursie będą prezentowane na stronie internetowej: www.caritas.diecezja.tarnow.pl
 10. Wręczenie nagród odbędzie się podczas XI Zjazdu Szkolnych Kół Caritas 8 czerwca 2017r. w Tarnowie – parafia bł. Karoliny.

§6

UWAGI KOŃCOWE

 1. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
 2. Organizator nie pokrywa kosztów przygotowania i przesłania prac konkursowych.
 3. Uczestnicy oświadczają, że są  autorami pracy konkursowej.
 4. Uczestnicy gwarantują, że do pracy przysługują im wszelkie prawa własności,  w szczególności umożliwiające  rozpowszechnianie i publikowanie.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania pracy konkursowej dla własnych celów reklamowych i marketingowych. W takim przypadku Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania zapłaty za wykorzystanie przez Organizatora jego pracy.
 6. W chwili przesłania pracy Uczestnik wyraża zgodę na nieograniczone i nieodpłatne korzystanie z niej przez CDT.
 7. Osoby zgłaszające się do Konkursu wyrażają tym samym zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby Konkursu, w zakresie koniecznym do jego prawidłowego przeprowadzenia i dalszej prezentacji nadsyłanej pracy (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku Dz. U. nr 133, poz. 833 z późn.)

IMG 4727Z radością, uśmiechem, wesołą piosenką i  upominkami 14.02.2017 r wolontariusze Szkolnego Koła Caritas z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Tarnowie – IV LO i Gimnazjum nr 10 przybyli do tarnowskiego szpitala św. Łukasza, aby odwiedzić najmniejszych i najmłodszych pacjentów.  Spotkanie z chorymi odbyło się z inicjatywy Caritas Diecezji Tarnowskiej, z okazji  niedawno obchodzonego Światowego Dnia Chorego. Uśmiech i radość na ustach pacjentów i ich opiekunów to największy dar i podziękowanie za odwiedziny. Chwile spędzone przez dzieci  w szpitalu nie nalezą do najłatwiejszych, dlatego  ciepłe  słowo, śpiewane piosenki przy dźwięku gitary i młodzieńcza radość przynoszą chociaż na  chwile zapomnienie o bólu i chorobie. Każdemu małemu pacjentowi  na zakończenie spotkania ks. Krzysztof Majerczak -  zastępca dyrektora Caritas Diecezji udzielił Bożego błogosławieństwa. Wszystkich chorych i cierpiących na zakończenie wizyty w szpitalu oddaliśmy Jezusowi Miłosiernemu w kaplicy szpitalnej  odmawiając koronkę do Bożego Miłosierdzia.

Agata Polek - Opiekunka Szkolnego Koła Caritas

 

KONTAKT

ul. Legionów 30, 
33-100 TARNÓW 
tel. 14/6317320, 14/6317321
fax 14/6317329 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

NASZE AKCJE

1% PODATKU

1procent m

Program "Gniazdo"

gniazdo

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom

wigilijne-dzielo-pomocy-dzieciom-02

Wielkanocne Dzieło Caritas

Wielkanocne-Dzielo-Caritas

„Chleb za Chleb”

cheb-za-chleb

Program „SKRZYDŁA”

program-skrzydla

Okno Życia

okno-zycia

Bądź widoczny

badz-widoczny

GOSCIE ONLIE

Odwiedza nas 30 gości oraz 0 użytkowników.

media

      RDN NOWY SACZ    TGN    RDN MALOPOLSKA    pit format

   

WSPIERAJA NAS A

      golddropbrukbet           suret castorama